Image


Bakgrunn

AbleCon ble opprettet 1995 og har siden den gang gjort hverdagen til flere tusen funksjonshemmede bedre ved hjelp av oppdatert teknologi, tilpasset hjelpemidler og god opplæring.

Vi har ansatt synspedagog, mobilitet/ADL – lærer og teknisk utdannet personale med spesielt god erfaring og kompetanse innenfor målgruppen personer med synshemming. Våre ansatte har også god kompetanse innenfor områdene IKT, alternativ kommunikasjon, kognisjon og bevegelse.

Tjenester

Vi har i samarbeid med Hjelpemiddelsentralene, NAV Arbeid og Pedagogisk psykologisk tjeneste gitt et mangfoldig rehabiliteringstilbud til personer med ulike funksjonsnedsettelser på følgende arenaer:

  • Hjemmet
  • Skolen
  • Arbeidsplassen

Vi har også et mangfoldig kursprogram rettet mot pedagogisk personale, arbeidsgivere og personer med ulike funksjonsnedsettelser.

Tilbud

Ta gjerne kontakt i dag. Vi er alltid åpne for samarbeid og nye utfordringer.ImageImage


Vi blir stadig bedre og er til en hver tid oppdatert innenfor dagens teknologi, med vekt på IKT og tekniske hjelpemidler.
Arnfinn Kalvenes, daglig leder


Bakgrunn

AbleCon ble opprettet 1995 og har siden den gang gjort hverdagen til flere tusen funksjonshemmede bedre ved hjelp av oppdatert teknologi, tilpasset hjelpemidler og god opplæring.

Vi har ansatt synspedagog, mobilitet/ADL – lærer og teknisk utdannet personale med spesielt god erfaring og kompetanse innenfor målgruppen personer med synshemming. Våre ansatte har også god kompetanse innenfor områdene IKT, alternativ kommunikasjon, kognisjon og bevegelse.
Vi blir stadig bedre og er til en hver tid oppdatert innenfor dagens teknologi, med vekt på IKT og tekniske hjelpemidler.
Arnfinn Kalvenes, daglig leder


Tjenester

Vi har i samarbeid med Hjelpemiddelsentralene, NAV Arbeid og Pedagogisk psykologisk tjeneste gitt et mangfoldig rehabiliteringstilbud til personer med ulike funksjonsnedsettelser på følgende arenaer:

  • Hjemmet
  • Skolen
  • Arbeidsplassen

Vi har også et mangfoldig kursprogram rettet mot pedagogisk personale, arbeidsgivere og personer med ulike funksjonsnedsettelser.

ImageImage

Tilbud

Ta gjerne kontakt i dag. Vi er alltid åpne for samarbeid og nye utfordringer.